SKLEP

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu sklep.cobest.pl WEJŚCIE

 

Zbadane, bezpieczne, skuteczne...

 

 

Szczególnie istotne dla polskiego i europejskiego rynku są jednak świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia wszystkich preparatów Rapan do sprzedaży na terenie EU. Każdy z preparatów uzyskał w 2006 roku niezależne, indywidualne Safety Assessment wydane przez Innovant Research w Newberry, UK. W roku 2014 firma Cobest zleciła wykonanie w Centrum Badawczo – Rozwojowym ChemLab w Kielcach nowych badań, stosownie do zmienionych w 2013 roku przepisów unijnych. Każdy z preparatów Rapan został wpisany do europejskiego rejestru kosmetyków CPNP.

 

Ponadto potwierdzeniem odpowiedniej jakości preparatów Rapan beauty, ich unikalnych cech oraz bezpieczeństwa stosowania są liczne opinie, wyniki badań, licencje i certyfikaty rosyjskie, w tym m.in.:

 • Opinia sanitarno – epidemiologiczna z charakterystyką higieniczną (cechy bezpieczeństwa) wydana przez Federalną Służbę Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka (Federacja Rosyjska, Region Nowosybirsk).
 • Deklaracja zgodności wydana przez Centrum Higieny, Certyfikacji, Ekspertyz i Normalizacji Regionu Nowosybirskiego.
 • Certyfikat Zgodności wydany przez Federalną Agencję ds. Regulacji Technicznych i Metrologii (Federacja Rosyjska, Region Nowosybirsk).
 • Licencja Ministerstwa Geologii Federacji Rosyjskiej na eksploatację złóż soli oraz protokół z posiedzenia Departamentu Zasobów Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania błota (borowiny) do celów leczniczych (na podstawie badań na zawartość radionuklidów w próbkach błota Rapan).
 • Decyzja balneologiczna Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej (protokół numer 59).
 • Opinia Tomskiego Instytutu Balneologii i Fizjoterapii w sprawie składu i jakości solanki oraz jej koncentratów. Pozytywna decyzja Instytutu dotycząca możliwości pakowania oraz przechowywania w okresach półrocznych i rocznych.
 • Licencja na prawo wykorzystywania bogactw naturalnych (złóż Jeziora Ostrownoje, Region Nowosybirsk) ? NOV00579.
 • Procedury lecznicze zatwierdzone postanowieniem Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej nr 179 z 20.06.1995 r.
 • Opinia Instytutu Balneologii i Fizjoterapii dotycząca jakości solanki (Rapan) z dnia 02.02.2002 r.
 • Opinia Katedry Mikrobiologii Państwowej Akademii Medycznej w Nowosybirsku dot. antybakteryjnego działania soli Rapan z 12.03.2002 r.
 • Opinia Centrum Naukowego Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej SO RAMN dot. nietoksyczności soli Rapan i zdolności do stymulowania wzrostu komórek z dnia 18.03.2003 r.
 • Opinia Tomskiego Instytutu Balneologii i Fizjoterapii dotycząca antybakteryjnych właściwości błota z Jeziora Ostrownoje (Rapan) w Regionie Nowosybirskim z dnia 02.06.2003 r.
 • Wyniki badań biochemicznych Federalnego Centrum Zdrowej Żywności Syberii „Sól Rapan jako naturalny środek konserwujący w produktach kosmetycznych oraz spożywczych”. Sprawozdanie z badań Nr 83 z dnia 20.07.2005 r.
 • Wyniki badań na zawartość metali ciężkich, przeprowadzonych przez Laboratorium Kontroli Radiacyjnej GNU, Instytut Fizyki Jądrowej TPU na zlecenie Instytutu Badawczego Balneologii i Fizjoterapii (Protokół z 01.07.2004 r.)
 • Wyniki badań sanitarno-mikrobiologicznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej FGU, Narodowe Centrum Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego (Gossanepidnadzor) Regionu Nowosybirsk.
 • Wyniki badań promieniotwórczo - higienicznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej FGU, Narodowe Centrum Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego (Gossanepidnadzor) Regionu Nowosybirsk.
 • Wyniki badań próbek gleby przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej FGU, Narodowe Centrum Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego (Gossanepidnadzor) Regionu Nowosybirsk.
 • Wyniki badań na zawartość ołowiu, arsenu i rtęci przeprowadzonych przez Federalną Służbę Nadzoru Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka  (Federacja Rosyjska, Region Nowosybirsk).

 

Należy podkreślić, że niezmienność składu chemicznego oraz jakości preparatów Rapan potwierdzają systematyczne, cykliczne badania przeprowadzane przez rosyjski regionalny organ certyfikacji (Centrum Higieny, Certyfikacji, Ekspertyz i Normalizacji Regionu Nowosybirskiego).

 

Więcej informacji oraz kopie świadectw i certyfikatów na www.rapanbeauty.pl .

 

Bezpieczne i skuteczne terapie z preparatami RAPAN beauty.

Poprzednia strona
Ustawa Cookie - cobest.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Kliknij przycisk Akceptuj Cookies, aby zaakceptować Cookies.